Er zijn een aantal mogelijkheden.


- de test is niet klaargezet
- de kandidaat heeft de test al gedaan
- de begintijd van de test (of sessie) is nog niet begonnen
- de einddatum van de test (of sessie) is al verstreken