Stuur een mail naar helpdesk@amn.nl met daarin de volgende gegevens:
- Webadres (school-locatie.amn.nl/intake);
- Plaats waar de opleiding moet komen te staan (bv cohort en eventuele map);
- Crebonummer;
- Naam van de opleiding;
- Niveau van de opleiding.