Klik hier voor de Staatscourant met overzichten van de ondergrenzen Eindtoets.


De regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 september 2016, nummer CvTE- 16.01673, houdende wijziging van de Regeling beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores centrale eindtoets PO kunt u hier downloaden.