Testplanner

Ik zie geen gegevens in de testplanner
Data wordt pas geladen als in de testplanner het product (intake, taal, etc) en de groep (klas, cohort, opleiding, etc) zijn geselecteerd. Zie ook: ...
Di, 19 Jan, 2016 at 9:54 AM
Deelnemer is getest, maar staat op 'in sessie' of 'niet gepland'
Er is waarschijnlijk een nieuwe sessie over de oude sessies gepland. De status van de deelnemer is daardoor verandert van 'getest' naar ...
Di, 19 Jan, 2016 at 9:55 AM